Mooie dromen en ambitieuze doelen. Dat is wat je vaak zo rond de jaarwisseling bedenkt voor je bedrijf, inclusief een heel mooi omzetdoel. Tot de realiteit van alledag er weer tussendoor komt en je je ergens in de loop van het jaar realiseert dat je jouw doelen nog lang niet bereikt hebt. Je kunt er dan voor kiezen om de lat (een heel stuk) lager te leggen, of om er toch nog vol voor te gaan. Waarmee ik niet bedoel dat je ineens twee keer zo hard moet gaan werken. Wat ik wel bedoel lees je in dit artikel.

 

Een paar jaar geleden overkwam het mij nog. Waar in 2017 alles mooi volgens schema liep, zag ik halverwege 2018 dat dit jaar helemaal niet zo liep als ik vooraf in mijn hoofd had. Dat ik in mijn eigen valkuil was gelopen om mijn focus over te veel verschillende dingen te verdelen. Dat ik daardoor behoorlijk ver verwijderd was van de doelen die ik aan het begin van het jaar had gesteld.

Gelukkig had ik toen nog een half 2018 voor me en wist ik inmiddels wat ik moet doen om mijn doel dan alsnog te halen. Koos ik er niet voor om de lat dan maar een stuk lager te leggen. Maar ook niet om twee keer zo hard te werken. Ik koos wel voor net wat slimmer en creatiever te werk gaan. En bovenal koos ik voor het veranderen van mijn gedachten, iets waar ik je in dit artikel in meeneem.

 

Alles dat je over jezelf denkt is waar

Je hebt het misschien niet eens zo in de gaten, maar je gedachten bepalen voor een behoorlijk groot deel wat je bereikt, als mens en ook binnen je bedrijf. Alles wat jij denkt bepaalt namelijk hoe jij je voelt. Vervolgens bepaalt hoe jij je voelt welke acties je wel of niet onderneemt, en daarna bepalen die acties weer welke resultaten je bereikt.

Ongemerkt denken we gedurende de dag heel wat dingen over onszelf en over onze mogelijkheden om wel of niet de dingen te bereiken die we graag willen. En ongemerkt doen we op basis daarvan ook heel wat aannames die ons helpen of juist tegenwerken. Een paar aannames die je niet helpen bespreek ik in het vervolg van dit artikel.

 

Aanname 1: Als ik nu al flink achter lig op mijn schema is mijn omzetdoel niet meer haalbaar

Als dat is wat je denkt ben je waarschijnlijk te veel gefocust op wat je in het verleden wel of niet bereikt hebt. Bepaal je aan de hand van hoe het in de afgelopen jaren gegaan is ook wat je mogelijkheden voor de toekomst zijn. Ik wil je in dat geval uitdagen om eens voor je te zien dat jij nu tot meer in staat bent dan een jaar geleden. Dat je als mens én als ondernemer gegroeid bent en dus ook meer kan bereiken dan eerder.

Dat geldt zeker als je in het voorjaar uit je ritme bent geraakt door het hele coronagebeuren. Het is logisch dat dit impact op je heeft gehad, want het was voor iedereen nieuw en het was nogal wat dat er op ons afkwam – met voor sommige ondernemers hele directe gevolgen voor hun bedrijf. ik hoorde van veel ondernemers dat ze in de beginperiode van de lockdown boven op elke snipper nieuws zaten en alles tot zich wilden nemen. En dat ze ook al snel merkten welke negatieve impact dat had op hoe ze zich voelden en op wat ze wel en niet aan tijd en energie aan hun bedrijf konden geven.

Zie jezelf op dit moment, zo’n halfjaar verder, als iemand die daar veel beter mee om kan gaan. Als iemand die er heel bewust voor kiest om geen of weinig negatieve input in je hoofd te laten komen en die focust op positieve gedachten en gesprekken. Voor mij draagt het luisteren naar podcasts daar bijvoorbeeld erg aan bij, omdat ik daar veel inspiratie uit haal. Kijk wat ervoor zorgt dat jij positieve gedachten hebt, met name ook over wat je als ondernemer dit jaar nog kunt bereiken.

 

Aanname 2: Ik kan niet zomaar een doel halen dat veel hoger ligt dan wat ik eerder realiseerde

Deze aanname sluit naadloos aan bij de vorige. We hebben allemaal een beeld van hoe we onszelf zien, van wat onze identiteit is. En ik denk dat hoe het vroeger op school ging daar veel mee te maken heeft: daar had je de uitstekende leerlingen (altijd een 9 of 10), de goede leerlingen (die vaak een 8 haalden), de gemiddelde leerlingen (altijd een 6 of 7), de minder goede leerlingen (met vaak een 5 of 6) en de slechte leerlingen. Aan die cijfers ontleende je vaak een deel van je identiteit binnen je klas, ik in elk geval wel (raad maar eens in welke categorie ik viel).

De kans is groot dat dit zich ook weerspiegelt in de doelen die je bereikt als ondernemer. En ook in de mogelijkheden die je voor jezelf ziet. Totdat je er even bewust bij stilstaat dat we allang niet meer op de middelbare school zitten en dat het cijfersysteem zoals ze dat daar hanteren niets met het ondernemerschap te maken heeft. Jij hoeft alleen maar te besluiten dat je meer kan dan wat je eerder bereikt hebt en andere keuzes te maken.

Doe dat wel op een level dat je voor de volle honderd procent kunt geloven. Kijk wat iets is dat je tot nu toe nog niet bereikt hebt, maar waarvan je wel voor je kunt zien dat het binnen jouw mogelijkheden ligt. Maak die stap niet meteen heel groot. Let maar eens op: door eerst voor een kleine stap te gaan heb je veel sneller een succeservaring en durf je daarna weer een stapje meer over jezelf te geloven. En daarna nog één, waardoor je veel sneller grotere doelen gaat bereiken.

 

Aanname 3: Als ik mijn omzetdoel heb gehaald wordt alles leuker en beter

Ha, dat klinkt vast tegenstrijdig, om vooral niet te denken dat het bereiken van je omzetdoel alles in je leven en bedrijf veel mooier en beter gaat maken. Toch is het wel iets dat je los mag laten. Ten eerste omdat het alleen maar onnodige druk creëert: ‘Ik moet het wel halen, want pas dan…’

Maar ten tweede bovenal omdat je jouw omzetdoel veel makkelijker haalt als je nu al heel dankbaar kunt zijn voor hoe je leven en bedrijf eruitzien. Als jij je nu al blij voelt met alles wat er wel al is, en dat oprecht voelt, dan straal je dat ook uit naar anderen en trek je veel makkelijker nog meer mooie dingen aan. Ook in de vorm van meer, betere en/of leukere klanten. Veel makkelijker dan wanneer je denkt vanuit: ‘Ik heb deze klant(en) nodig, want anders…’ Misschien klinkt dat een beetje zweverig voor je, maar ik wil je toch vragen om het te doen.

 

Aanname 4: Als ik gewoon blijf doen wat ik al deed ga ik betere resultaten zien

Hoe mooi dit ook zou zijn, het gaat niet gebeuren. Een gevleugelde uitspraak is: ‘Als je doet wat je altijd deed, krijg je wat je altijd kreeg.’ Dus ja, als je andere resultaten wilt, moet je andere acties ondernemen.

Dat betekent echter niet dat alles in je bedrijf nu ineens radicaal anders moet. Zoals ik hierboven al schreef, is het vaak een kwestie van net wat slimmer of creatiever denken. Vaak ook van kansen benutten die gewoon voor je voeten liggen, maar die je niet ziet als je voortdurend in hetzelfde ritme zit. En soms ook van spannende stappen zetten, die supermooie resultaten opleveren. Zoals ik regelmatig investeringen doe waarvan ik weten dat ze mij en mijn bedrijf groei brengen, én nieuwe stappen zet om steeds zichtbaarder te worden voor de klanten die ik graag wil helpen.

 

Aanname 5: Om een ambitieus doel te bereiken moet ik nu al alle stappen voor me kunnen zien

Waar ik het bij aanname 1 had over te veel gefocust zijn op het verleden, kan het ook een valkuil zijn om te veel met de toekomst bezig te zijn en daardoor je doelen niet te bereiken. Als je jezelf een ambitieus doel stelt, dan komt daar vaak nogal wat bij kijken. En ja, dan zou het heerlijk zijn als je alle puzzelstukjes al voor je ziet, inclusief hoe ze precies in elkaar passen.

Veel ondernemers ‘bevriezen’ omdat ze nog niet al die puzzelstukjes helder hebben. Als ze nog niet hun hele te lopen pad voor zich zien, zetten ze ook niet de eerste stap op dat pad. Terwijl dat wel is hoe ondernemers die hun doelen altijd glansrijk halen te werk gaan. Zij zijn er oké mee dat ze nog niet precies weten wat er allemaal komt kijken bij het behalen van hun ambitieuze doel, dat ze nog niet weten of er onderweg misschien ineens een virtuele beer uit de bosjes komt of dat ze misschien halverwege een ander weggetje in moeten slaan. Zij vertrouwen erop dat de puzzelstukjes zich onderweg wel aandienen, en dat ze dan wel gaan zien waar in de puzzel ze die stukjes moeten leggen. Zij zetten vandaag een eerste stap, morgen een tweede en overmorgen een derde – en bereiken zo hun doelen. Durf jij dat ook te doen?